Charter

ONTMOETEN       DELEN       UITWISSELEN


1. Een drieledige beschrijving

 • De Business Building Association Construction maakt deel uit van de BBA VZW met als doel het beheer en het organiseren van een netwerk van leden actief in de bouw- en vastgoedsector.
 • De leden van het netwerk voeren verschillende beroepen uit met betrekking tot de bouw- en vastgoedsector.
 • Onze leden voeren beslissingsnemende functies uit.

2. Onze missie

 • Bevorderen van contacten en relaties tussen professionelen met gelijklopende professionele interesses.
 • Delen van professionele informatie.
 • Uitbreiden van onze kennis door uitnodiging van inspirerende sprekers.
 • Samenbrengen van convivialiteit, interesse en plezier.

3. Onze waarden

 • Ethiek
 • Respect
 • Vertrouwen en confidentialiteit
 • Convivialiteit
 • Pleizier

4. Onze werking

 • Bijeenbrengen van leden: selectie van de leden volgens sluitende criteria (beslissingsnemers, “support” bedrijf, coöptatie).
 • Organisatie van hoogwaardige evenementen: vier diners met sprekers. Exclusieve ontmoeting op een vaste locatie.
 • Inschrijving voor alle activiteiten via onze website.
 • Het bestuur, samengesteld door de oprichters, de secretaris en de ambassadeurs, verzekert de leiding van de vereniging. Ze beschikken elk over een vetorecht bij het goedkeuren van de nieuwe leden.
 • De beslissingen worden uiteindelijk genomen door de bestuurders in overleg met de ambassadeurs.
 • Vast lidgeld per seizoen voor 4 evenementen. Bijdrage per seizoen volgens een bedrag dat kan worden aangepast. De betaling formaliseert de inschrijving voor het volgende seizoen.
 • Een lid dat de BBA wil verlaten voor het begin van een nieuw seizoen informeert de secretaris of een bestuurder per e-mail binnen 15 dagen na het laatste evenement van het vorige seizoen.
 • Ambassadeurs hebben het recht om een lid uit te sluiten na een collegiale beslissing waarvan de motivatie geheim blijft.